Algemene voorwaarden

De huurder verklaart hierbij:

– zelf te kunnen zwemmen
– dat alle leden van mijn groep kunnen zwemmen.
– minimum 16 jaar te zijn of indien jonger onder begeleiding te zijn van een meerderjarige.
– dat iedereen een zwemvest draagt tijdens het kajakken.
– afstand te houden van de vissers tijdens de kajaktocht.
– enkel uit te stappen aan de voorziene plaatsen.
– te varen op eigen risico.
– rekening te houden met de weersomstandigheden en bij onweer van het water te gaan en de kajaks vast te leggen.
– al het gehuurde materiaal terug te bezorgen aan het startpunt in de staat zoals het zich bevond voor de huur plaatsvond.
– zelf zijn weg terug te vinden naar de startplaats.
Het is verboden te kajakken op de ringvaart te Gent.

Bij beschadiging of verlies worden de volgende kosten aangerekend:
– peddel: €35
– zwemvest: €45
– waterdichte ton: €10
– kajak: de vergoeding hiervoor komt overeen met de actuele waarde. (€300 tot €700)

Facturatie en administratie
Het betalingsbewijs wordt op de dag zelf meegegeven. Facturatie is mogelijk vanaf €200, indien lager zal een administratieve kost van €20 aangerekend worden. Alle administratieve afhandelingen (facturatie, rechtzettingen,..) worden ten laatste in oktober van elk vaarseizoen in orde gebracht.

Annuleringsvoorwaarden
– Er kan tot 48u op voorhand geannuleerd worden zodat deze vrij gekomen plaats terug in de verhuur kan.
– Je ontvangt een geschenkbon ter waarde van jouw reeds betaald bedrag.
– Deze heeft een online code waarmee je zelf opnieuw kan boeken binnen hetzelfde vaarseizoen.
– We storten geen reeds betaalde bedragen of delen hiervan terug.
– Jouw reservatie kan slechts 1x verplaatst worden.
– Indien er niet tijdig geannuleerd wordt, zal het reeds betaalde bedrag ook niet hergebruikt, teruggegeven of teruggestort worden.
– Er is geen annulatieverzekering voorzien.
– Een reeds betaald bedrag blijft enkel geldig in datzelfde vaarseizoen waarin de kajak, kano of sup gereserveerd werd, bij niet opname door middel van andere boeking binnen hetzelfde vaarseizoen zal dit onherroepelijk verworven zijn ten voordele van de verhuurder.

– Bijzondere voorwaarden epidemieën, pandemieën: indien van overheidswege de verhuringen worden verboden, stilgelegd, hetzij tijdelijk hetzij definitief of indien de uitbatingsvoorwaarden strikter worden gereglementeerd (bij voorbeeld beperkte “bubbels” qua samenstelling groepen, qua aantal personen, enz…) en daardoor uw reservatie niet kan doorgaan op het afgesproken moment dan zal de verhuurder gemachtigd zijn om de groep te splitsen, de wijziging van de samenstelling van de groep als verplicht op te leggen indien door deze aanpassingen de gereserveerde dag en uur toch kan doorgaan.

– De huurder zal daartegen geen enkel verhaal hebben en, indien deze zich niet wenst aan te passen, zal de reservatie onherroepelijk verloren gaan en de betaalde bedragen verworven blijven ten voordele van de verhuurder.
– Indien de verhuringen van overheidswege verboden worden kan herboekt worden onder dezelfde voorwaarden als voorzien bij annulatie.

– Hoe annuleer je? Dit kan enkel via een mail naar reservatie@kajakcompany.be

Kajakken of suppen met je gezin, vrienden of familie. Als teambuilding of als sportdag met de klas. Vanaf verschillende locaties vertrek je voor een sportieve dag op het water. Laat je per kajak of sup meedrijven om de schoonheid vanaf het water te ontdekken.

Info

ONZE ADRESSEN

Goubaulaan 2, Gent

Gasstraat 34, Lokeren

Keizerstraat 69, Sinaai